Utstillinger

UTSTILLING


Skulptur og FotoChristina Aspelund, Julia Vance og Anni Onsager- Skulptur

  Eker Gård - Foto

Barnehode - Christine Aspelund
Sju blåner - Julia Vance
Bjørnstjerne B. - Gisle Harr


På hovedhuset kan du oppleve bilder med storslått natur, vakre dyr, innsekter og skulpturer.


Christine Aspelund er utdannet ved Kunst- og Håndverksskolen og Statens Kunstakademi. Hun arbeider i ulike materialer og varierende formater innenfor et håndverksbasert skulpturuttrykk. Tematisk dreier det seg ofte om kroppslige volumer i spennet mellom det tydelig figurative og det mer abstraherte. Hennes produksjon omfatter en rekke skulpturprosjekter i tilknytning til offentlige bygg og byrom. Utendørsskulpturene er som regel utført i bronse eller granitt.


Julia Vance er en norsk billedhogger og samtidskunster. Foruten stein (marmor, granitt, alabast og skifer) arbeider hun også med materialene bronse, stål, glass og sølv.  Hennes skulpturer befinner seg i grenselandet mellom klassisk form og konseptuelt uttrykk. Hun har gjort en rekke offentlige utsmykninger og deltatt på utstillinger i hele Europa og i Asia. 


Eker Gårds eiere, Jon Terje Thoresen og Anni Onsager, utvikler innstallasjoner basert på egne og andres bilder, denne gang jon Terje og Bjørge Rødfjell,  i bearbeidet form.. Det er naturen som er inspirasjonen, fra landskap til dyr og mennesker. 

På låven viser vi utstillingen


Henrik Ibsen for Dummies

Ustillingen ble tidligere vist på det offisielle Henrik Ibsen museet ved Grimstad bys museum og er laget av Anni Onsager, som er skulptør. Den sto i museet i 2 år og vil nå vises i låven på Eker gård.

Du vil møte Ibsens dikt og skuespill i en 3 dimensjonal form og som tittelen indikerer vil folk i alle aldre kunne se Ibsens diktning i en ny dimensjon og på en enkel måte få innsikt i mange av Ibsens verk.


Fra Ibsens skuespill

"Fruen fra havet"

-Ibsen museet i Grimstad

EKER GÅRD
KONTAKT OSS


Eker Gård

Bygdinveien 3150,

2950 Skammestein, Norway

E-post: kontakt@ekergaard.no

Tlf.: (+47) 95 99 26 65 eller 93 43 41 11

ÅPNINGSTIDER


Åpent etter avtale.

Kontakt oss gjerne på tlf./ e-post dersom du ønsker å besøke oss. 

Vi åpner dersom vi er på gården.

© Copyright. Eker Gård.